Biographies


Directeurs/Producteurs


Hironobu Sakaguchi

Yoshinori Kitase

Dessinateurs

Yoshitaka Amano

Tetsuya Nomura

Compositeurs

Nobuo Uematsu

Yoko Shimomura

Flux RSS Valid XHTML 1.0